Elektromobilita pomáhá

Rozvoj elektromobility má podporu vedení města a představuje významnou pomoc při naplnění strategických cílů, mezi které patří zlepšení kvality ovzduší v Brně. Dobíjecí místa budou sloužit hlavně široké veřejnosti, ale připravujeme se i na individuální potřeby jednotlivců.

Plán realizace
<h1>Elektromobilita pomáhá</h1>

Udržitelnost a efektivita

Součást strategie
Smart City

Elektromobilita má v konceptu chytrých měst své nezastupitelné místo včetně možnosti propojení do chytrých energetických sítí.

Snížení lokálních emisí

Elektrifikace vozidel je jednou z cest, jak snížit lokální emise a zajistit lepší kvalitu ovzduší nejen v našem městě.

Rozvoj dostupnosti
služeb

Teplárny Brno podporují rozvoj ekologické přepravy v Brně. Vybudujeme síť dobíječek, která bude sloužit veřejnosti a významně zvýší dostupnost nabíjení elektromobilů ve městě.

Ekonomická úspora

Elektromobily mají nízké náklady na palivo a servis v porovnání s běžnými motory.

Timeline

2018

Zahájení projektu

3/2020

Zahájení projektování 20 pomalých dobíjecích stanic

5/2020

Spuštění 3 rychlodobíjecích stanic

2021

Spuštění sítě pomalých dobíjecích stanic

2021

Oficiální spuštění 3 rychlodobíjecích stanic do provozu.