<h2>Elektromobilita<br />pro Brno</h2>

Prosinec 2021

Naše elektromobily ujely:

10 966  kilometrů

Zamezily vypuštění CO2 do ovzduší okolí Brna:

– 1 370 750 g

Průměrné množství vypouštěných CO2 spalovacích automobilů v TB

125g/km

Průměrné množství vypouštěných CO2 Renault Zoe

0g/km

Průměrná cena pohonných hmot ujetého kilometru spalovacích automobilů v TB

3 Kč/km

Průměrná cena elektřiny ujetého kilometru Renault Zoe při nabíjení na veřejných stanicích TB

0,7 Kč/km

Úspora za prosinec na pohonných hmotách je

25 221,- Kč

Budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Zajistíme dostatečné množství dobíjecích stanic pro občany. Elektromobilita už dávno není hudba daleké budoucnosti, ale každodenní realita, kterou je třeba dále rozvíjet. Výstavbou dobíječek pomůžeme akcelerovat tento trend, který přináší snížení emisí a čistější vzduch.

O PROJEKTU

Mapa stanic

Legenda:

Hotové stanice

Stanice ve výstavbě

Co se právě u nás děje?