<h2>Elektromobilita<br />pro Brno</h2>

Říjen 2020

Naše elektromobily ujely:

718 kilometrů

Zamezily vypuštění CO2 do ovzduší okolí Brna:

– 89 750 g

Průměrné množství vypouštěných CO2 spalovacích automobilů v TB

125g/km

Průměrné množství vypouštěných CO2 Citigo- iV

0g/km

Průměrná cena pohonných hmot ujetého kilometru spalovacích automobilů v TB

3 Kč/km

Průměrná cena elektřiny ujetého kilometru Citigo- iV při nabíjení na veřejných stanicích TB

0,7 Kč/km

Úspora za říjen na pohonných hmotách je

1651,- Kč

Budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Zajistíme dostatečné množství dobíjecích stanic pro občany. Elektromobilita už dávno není hudba daleké budoucnosti, ale každodenní realita, kterou je třeba dále rozvíjet. Výstavbou dobíječek pomůžeme akcelerovat tento trend, který přináší snížení emisí a čistější vzduch.

O PROJEKTU

Co se právě u nás děje?