ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Níže jsme si pro vás připravili výběr často kladených dotazů, u kterých najdete jasné a stručné odpovědi.

Kde si najdu elektrodobíječku?

Ve městě Brně je instalováno několik dobíječek pro elektromobily. Provozovateli jsou různé subjekty. Nově jsou provozovatelem dobíječek i Teplárny Brno, a. s. Nové, vysoce výkonné, tzv. rychlodobíjecí stanice najdete na adresách:

  • Brno, Špitálka 6, GPS 16°37'23.81" E, 49°11'45.6" N
  • Brno, Cimburkova 2, GPS 16°36'22.1" E,49°13'01.3" N
  • Brno, Ve Vaňkovce 1, Galerie Vaňkovka, GPS 16°36'55,4 " E/49°11'18,5" N

Pro snadné nalezení dobíjecí stanice můžete využít také mapu uveřejněnou v rámci aplikace ChargeUp. Zde můžete vybrat nejbližší stanici a využít možnost navigace.

Kód stanice v ChargeUp:

  • Brno, Špitálka 6, 105-856-702
  • Brno, Cimburkova 2, 105-511-849
  • Brno, Ve Vaňkovce 1, Galeri Vaňkovka, 105-615-926

Jak probíhá platba za energii?

Dobíjecí stanice společnosti Teplárny Brno, a. s. umožňují dobíjení elektromobilů bez nutnosti registrace. Pro tento účel se využívá aplikace ChargeUp, která je vhodná pro všechny uživatele elektromobilů, kteří potřebují dobít své vozidlo. Dobíjení zahájíte buďto načtením QR kódu umístěného přímo na stanici (mobilním telefonem) nebo opsáním kódu stanice, kterou najdete na mapě v aplikaci (do pole na úvodní straně). Potvrdíte zahajovací, dialog. Zobrazí se Vám detail nabíjecí stanice, kde vyberte vyhovující konektor pro Vaše vozidlo.

V případě, že jste nový uživatel, vyplníte emailovou adresu. Dále si zvolte limitní částku pro nabíjení. Tuto částku Vám zarezervujeme na platební kartě a finální výše Vám bude stržena po nabití, dle skutečného čerpání služeb. Nikdy ale nebude vyšší než zvolený limit. Nyní se nacházíte na platební bráně. Kliknutím na tlačítko zaplatit souhlasíte s rezervací vybrané částky na Vaší platební kartě. Po úspěšné rezervaci platební částky, připojte vybraný konektor do Vašeho vozu. Nabíjení se zahájí po kliknutí na tlačítko Zahájit nabíjení. Pokud je komunikace se stanicí úspěšná, zobrazí detail Vašeho nabíjení, kde vidíte aktuální částku k zaplacení a nabité KWh. Jestli si nepřejete vyčerpat celkový nastavený limit, můžete nabíjení jednoduše ukončit. Po ukončení nabíjení si můžete prohlédnout souhrn objednávky. Doklad za provedené dobíjení Vám bude doručen na emailovou adresu.

Jak poznám, který typ koncovky se k dané dobíječce dá připojit?

Dobíjecí stanice Tepláren Brno, a. s. jsou určeny především pro rychlé dobíjení prostřednictvím stejnosměrného proudu. Všechny stanice jsou vybaveny běžně užívaným konektorem CHAeMO a také novějším konektorem CCS 2. Stanice jsou navíc vybaveny zásuvkou Mennekes, typ 2 umožňující běžné dobíjení střídaným proudem.

umožňující běžné dobíjení střídaným proudem. Výběr konektoru probíhá tedy přímo na stanici a potvrzuje se prostřednictvím příslušné aplikace.

Jsou dobíječky přístupné 24h 7 dní v týdnu?

Rychlodobíjecí stanice společnosti Teplárny Brno, a. s. standardně pracují v režimu 24/7/365. Tento režim umožňuje dobíjení elektromobilů v jakoukoliv denní i noční dobu. Výjimkou je dobíjecí stanice umístěná v Galerii Vaňkovka. Její provoz je limitován provozní dobou parkovacího domu, tj. denně od 7:00 do 23:00 hodin.

Bude se rozšiřovat síť rychlodobíječek? A co síť pomalých dobíjecích stanic?

V dohledné době je plánováno rozšíření sítě rychlodobíjecích stanic společnosti Teplárny Brno, a. s. ještě o jednu stejnou stanici. Ta by měla být vybudována na ulici Rybářská 4 v Brně. Zahájení provozu této veřejné stanice očekáváme ještě v průběhu tohoto roku.

Souběžně se zahájením provozování rychlých stanic vzniká ve spolupráci se Statutárním městem Brnem projekt na výstavbu a provozování běžných (pomalých) dobíjecích stanic. Tyto stanice by měly umožnit dobíjení elektromobilů především z řad obyvatelů obytných zón v jednotlivých částech města. V první etapě by do konce roku 2021 mělo být vybudováno přibližně 20 stanic.

Kde se dozvím, že má stanice poruchu?

Připojení do aplikace ChargeUp znamená mimo jiné přiblížení se zákazníkům ještě blíže a zároveň získání přehledu nad děním na dobíjecí stanici. Pokud je stanice připravena k provozu, na dobíjecí stanici svítí zelené kontrolní světlo (u konkrétního dobíjecího bodu). V aplikaci je u dobíjecího bodu uvedeno „Dostupný“. V případě poruchy se přímo na stanici rozsvítí červené kontrolní světlo. V aplikaci se u dobíjecího bodu objeví nápis „Nedostupný“. O poruše se dozvíte i v případě probíhajícího dobíjení. V případě úspěšného zajištění komunikace se stanicí, zobrazuje se detail Vašeho nabíjení. Mimo aktuálního průběhu dobíjení Vás aplikace upozorní.

V případě jakékoliv poruchy je možné využít Helpdesk: +420 221 400 836

Uvidím v mapě, že je stanice obsazená?

Pokud je stanice využívána připojeným elektromobilem, přímo na dobíjecí stanici svítí modré kontrolní světlo u konkrétního dobíjecího bodu. Na mapě v aplikaci je u konkrétní stanice standardně zobrazen počet volných a počet obsazených dobíjecích bodů. Graficky je v zeleném kolečku zobrazen zlomkem počet volných dobíjecích bodů/celkový počet bodů. Plně obsazená stanice je tedy signalizována „0/3“, zcela volná stanice naopak „3/3“. U konkrétního dobíjecího bodu je navíc uvedeno „Obsazeno“. Oba stejnosměrné výstupy jsou nezávislé, je tedy možné druhý dobíjecí bod využít. Platí, že je možné dobíjet dva elektromobily současně. K dispozici jsou vždy dvě parkovací místa.