RYCHLO dobíjecí stanice

Stanice pro rychlé dobíjení jsou určeny především pro páteřní dopravní cesty a tzv. "auta v pohybu". V podmínkách města se zřizují v blízkosti objektů hromadného parkování, velkých komerčních objektů apod. Zpravidla se umisťují u významných energetických uzlů (výroben, rozvoden nebo trafostanic). Instalovaný výkon rychlého dobíjení je vždy více než 22 kW a může dosahovat až 150 kW, v budoucnu i více. Doba dobití běžné baterie u tohoto provedení se pohybuje v desítkách minut (cca 30 až 60 min).

Porovnat dobíječky

Pomalu dobíjecí stanice

Pomalé stanice jsou určené pro širokou veřejnost a průměrná doba dobití běžné baterie u tohoto provedení se bude mezi 2 až 8 hodinami. Instalovaný výkon na jeden dobíjecí bod je stanoven od 10 až do 22 kW AC. Využití dobíječky najdou v blízkosti energetických uzlů stávajících parkovacích místo pro elektromobily „v klidu“.

Porovnat dobíječky

Srovnání dobíjecích stanic

Pomalu dobíjecí stanice   Rychlo dobíjecí stanice
Dlouhodobé parkování Vhodné pro Krátkodobé parkování
2-8 h Čas dobíjení 30 min
10-22 kW VÝkon stanice 22-150 kW
Distribuční síť / spotřební síť Přípojka Distribuční síť
40 A / 400 V VÝkon stanice 250 A / 400 V

 

Jak u nás dobíjet

První krok

Zadejte v aplikaci na adrese app.chargeup.cz kód stanice, nebo načtěte QR kód na stojanu. Následně si zvolte stojan dobíjecího konektoru a připojte kabel do vozidla.

Start nabíjení

Stiskněte v aplikaci „Zahájit nabíjení“ a postupujte dle instrukcí. Pokud jste nový uživatel, vyplňte emailovou adresu. Zadejte platbu kartou v odhadované výši Vašeho nabíjení a potvrďte zahajovací dialog. Nabíjení probíhá poté, co se objeví okno s detaily nabíjení, které můžete zavřít.

Konec nabíjení

Otevřete detail nabíjení ve svém emailu. Registrovaní uživatelé jej navíc najdou i v SMS a MENU. Stiskněte „Zastavit nabíjení“ a po zobrazení okna s detaily dokončeného nabíjení vraťte nabíjecí kabel do stojanu.

 

Kontaktní formulář

Máte další otázky?

Vyplňte alespoň jeden kontakt. Ozvěme se vám co nejdřív.