<h2>Elektromobilita<br />pro Brno</h2>

Květen 2021

Naše elektromobily ujely:

9 947  kilometrů

Zamezily vypuštění CO2 do ovzduší okolí Brna:

– 1 243 375 g

Průměrné množství vypouštěných CO2 spalovacích automobilů v TB

125g/km

Průměrné množství vypouštěných CO2 Citigo- iV

0g/km

Průměrná cena pohonných hmot ujetého kilometru spalovacích automobilů v TB

3 Kč/km

Průměrná cena elektřiny ujetého kilometru Citigo- iV při nabíjení na veřejných stanicích TB

0,7 Kč/km

Úspora za duben na pohonných hmotách je

22 878,- Kč

Budujeme síť dobíjecích stanic pro elektromobily

Zajistíme dostatečné množství dobíjecích stanic pro občany. Elektromobilita už dávno není hudba daleké budoucnosti, ale každodenní realita, kterou je třeba dále rozvíjet. Výstavbou dobíječek pomůžeme akcelerovat tento trend, který přináší snížení emisí a čistější vzduch.

O PROJEKTU

Plán výstavby 2021

V dohledné době je plánováno rozšíření sítě rychlodobíjecích stanic společnosti Teplárny Brno, a. s. o několik dalších stanic. Souběžně se zahájením provozování rychlých stanic vzniká ve spolupráci se Statutárním městem Brnem projekt na výstavbu a provozování běžných (pomalých) dobíjecích stanic. 

Více informací

Co se právě u nás děje?